EN FR

Bedrijfsprofiel

Naam: AG Real Estate

Rechtsvorm: N.V. (naamloze vennootschap)

Adres: Kunstlaan 58, 1000 Brussel

Telefoon: +32(0)2 609 68 00

Fax: +32 (0)2 609 68 10

Email: info@agrealestate.eu

Oprichtingsdatum: 28 december 1934

Btw: BE 0403.231.968

Register van Rechtspersonen: 0403 231 968

Duur: Onbeperkt

Commissaris-revisor: KPMG

Afsluiting van de rekeningen: 31 december

Halfjaarresultaten: 30 juni

Eigen vermogen: 1 503 813 800,48 EUR (op 31 december 2012)

Aantal uitgegeven aandelen: 11 090 092