EN FR

 

 

ASSET MANAGER RETAIL

AG Real Estate is de veelzijdigste vastgoedgroep in België, met ongeveer 6 miljard EUR onder beheer. Wij zijn actief in volgende domeinen: vastgoedvermogensbeheer, vastgoedontwikkeling, vastgoedfinanciering en financiering van PPS-projecten.

 

Je functie

 • Je hebt de verantwoordelijkheid over de voorbereiding van de financiële (P&L, capex, …) en operationele parameters (marketing, commercial mix) van één of meerdere panden/winkelcentra of residentiële gebouwen.
 • Je werkt nauw samen met interne en externe specialisten (agenten, marketing, property management, juridische, fiscale, technische experts, …) en de overige teamleden die hun expertise aanwenden op het vlak van commercialisering of projectontwikkeling.
 • Je wordt begeleid door een Asset Manager om beheerder te worden van het betrokken actief doorheen de verschillende fases (opname in de portefeuille na acquisitie, dagelijkse opvolging, coördinatie met het ontwikkelingsteam indien nodig, optimalisering van de opbrengsten van het actief enz.).
 • Je helpt bij de voorbereiding van de businessplannen, je verdedigt ze om een intern akkoord te bereiken en je volgt de uitvoering ervan op.
 • Je staat in voor een volledige en relevante financiële en operationele rapportering binnen de opgelegde termijnen zodat je verantwoordelijken tijdig de samenvattingen en analysen in hun bezit hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen.
 • Op basis van een proactieve aanpak en een analyse van de financiële (inning huur, niet-terugvorderbare kosten, …) en operationele (gebruiksfrequentie, omzet retailers, feedback manager winkelcentrum, …) KPI’s identificeer je opportuniteiten of aandachtspunten die een impact hebben op het businessplan.
 • Je bent de administratieve hoofdbeheerder van de aan jou toegekende dossiers en je staat in voor het samenstellen, optimaliseren en bijhouden van de administratieve dossiers, onder meer de conformiteit van de vergunningen, beheer van (mede)eigendommen enz.
 • Je bouwt een lange-termijnrelatie op met de huurders, onze klanten. Je volgt de huuronderhandelingen op en komt zo nodig tussen.
 • Je staat in voor het opbouwen en onderhouden van constructieve relaties met belangrijke externe spelers (onder meer met de autoriteiten, buren, mede-eigenaars, …) om de vastgestelde doelstellingen te bereiken betreffende de optimalisering en rentabiliteit van je activa en van de portefeuille. Je onderhandelt over de bijhorende contracten.
 • Bij de overdacht van het actief beheer je de verkoopprocedure (van begin tot einde), eventueel samen met de Investment Manager.
 • Je neemt deel aan de analyse van de investeringsdossiers op de Benelux-markt
 

 

Je profiel

 • Je bezit een masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring als commercieel en/of business development-verantwoordelijke in het commerciële domein van de vastgoedsector. 
 • Ervaring met de commercialisering van handelspanden is een troef.
 • Je bent tweetalig Nederlands/Frans en je hebt een actieve kennis van het Engels.
 • Je hebt een goede kennis van Word, Excel, PowerPoint en Outlook.
 • Je kunt gegevens op een analytische wijze verwerken en je kunt adviezen en aanbevelingen beknopt voorstellen.
 • Je kunt businessopportuniteiten detecteren en initiatief nemen binnen je werkdomein.
 • Je kunt gemakkelijk professionele netwerken uitbouwen en onderhouden.
 • Je kunt goed onderhandelen en overtuigen.
 • Je bent een teamspeler en je kunt ook zelfstandig werken.
 • Je werkt resultaatgericht en praktisch.
 • Je bent leergierig.
 • Je kunt uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren.

 

Je perspectieven

AG Real Estate waardeert teamspirit, creativiteit en verantwoordelijkheidszin en weet talent te verlonen. We bieden opleidings- en doorgroeimogelijkheden in een motiverende werkomgeving, een aantrekkelijke verloning en verschillende bovenwettelijke voordelen.