EN FR

 

 

INSURANCE & RISK OFFICER

Met een beheerd vermogen van om en bij de 6 miljard euro is AG Real Estate, 100% dochtermaatschappij van AG Insurance, de meest gediversifieerde vastgoedgroep in België. Wij zijn actief in de volgende domeinen: vastgoedinvestering, vastgoedontwikkeling, financiering van vastgoedprojecten en publiek-private samenwerkingen.Het departement Risk Management van AG Real Estate valt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Chief Executive Officer (CEO) van AG Real Estate en onder de functionele verantwoordelijkheid van de Chief Risk Officer (CRO) van AG Insurance, is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste Insurance & Risk Officer voor haar Insurance Competence Center en 
Operational Risk & Internals Controls afdeling

 

 

Je functie

 • Je staat in voor het beheer van de verzekeringsdekkingen voor de gebouwen en de gronden die de groep toebehoren (omnium brandverzekering, terrorisme-aanslagen verzekering, omnium werfverzekeringen, …) en voor de bedrijfsaansprakelijkheid van AG Real Estate en haar filialen (uitbating-, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid), in nauwe samenwerking met de verzekeringsmakelaars. In dit verband,
  • zie je er continu op toe, en in het bijzonder bij de hernieuwing van de polissen, dat de dekkingen ruim genoeg zijn en geen uitsluitingsclausules bevatten die tegen de normen van AG Real Estate ingaan en/of de honger naar risico van AG Insurance.
  • onder andere voor wat de dekking van gebouwen betreft, houd je een nauwoplettend oog op de heropbouwwaarden samen met de afdelingen Asset Management en Design & Build.
  • je verzekert je ook van de volledigheid in de tijd van het vastgelegde verzekeringsprogramma door bijgewerkte lijsten bij te houden van de gebouwen, ontwikkelingsprojecten, vastgoedfilialen van de groep, zelfstandigen, beroepsactiviteiten en mandaten die aanleiding geven tot een dekking.
 • Je bent de aanspreekpersoon voor alle onderwerpen die betrekking hebben tot de verzekering van gebouwen en burgerlijke aansprakelijkheid, zowel voor interne als externe gesprekspartners.
 
 • Je coördineert en bepaalt de agenda voor de afstemmingsvergaderingen met onze makelaars. Ten slotte, ben je verantwoordelijk voor de evaluatie van de door de makelaars aangeboden dienst, volgens de vastgelegde criteria in de overeenkomst.
 
 • Je staat in voor de opmaak en productie van boordtabellen die betrekking hebben tot de verzekeringsactiviteit, die zullen worden gebruikt door het management als opvolgingstool en ondersteuning bij het nemen van beslissingen.
 
 • Binnen het kader van de missies toevertrouwd aan de entiteit Operational Risk & Internal Controls, staat u in voor de update van de documentatie van de bestaande interne controles en de evaluatie van hun doeltreffendheid en efficiëntie, en dit voornamelijk in de context van de strijd tegen fraude.
 

 

Je profiel

 • Je bezit een bachelor diploma in verzekeringen of in boekhouding.
 • Idealiter heb je minstens 3 jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je beheerst het Nederlands en het Frans en je bent in staat om te interageren in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een uitstekende kennis van de Microsoft Office-toepassingen, o.a. Excel, Word, PowerPoint en Outlook.
 • Je bent enthousiast, leergierig en bereid om je kennis uit te breiden.
 • Je waardeert teamdynamiek (interne afdelingen en verzekeringsmakelaars) alhoewel je blijk geeft van veel autonomie in het opnemen van je verantwoordelijkheden.
 • Het nemen van initiatieven en jouw functie uitbouwen zijn concepten die jou goed in de oren klinken.
 • Jouw organisatievermogen en analytisch denken hoeven niet meer te worden aangetoond. Van gestructureerde aard geef je blijk van discipline en nauwkeurigheid, namelijk bij het opstellen van professionele samenvattende documenten.
 • Je werkt resultaatgericht, bent positief ingesteld en je staat open voor verandering.

 

Je perspectieven

Een transversale functie in een vastgoedbedrijf dat actief is in de volledige value chain van real estate (investering, projectontwikkeling, financiering, … in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland,…) onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de CRO van AG Real Estate interagerend met de vele interne afdelingen (Asset Management, Design & Build, Real Estate Loans, Legal,…) en met onze verzekeringsmakelaars.
 
Bovendien, waardeert AG Real Estate teamgeest, creativiteit en verantwoordelijkheidszin, en weet talent te belonen. We bieden je doorgroei- en opleidingsmogelijkheden in een motiverende werkomgeving, een aantrekkelijke verloning en extralegale voordelen.