EN FR

 

 

LEGAL ADVISOR - ZELFSTANDIG STATUUT

 

Met een beheerd vermogen van om en bij de 6 miljard euro is AG Real Estate de meest gediversifieerde vastgoedgroep in België. Wij zijn actief in de volgende domeinen: vastgoedinvestering, vastgoedontwikkeling, financiering van vastgoedprojecten en publiek-private samenwerkingen.

 

Je functie

·         Opstellen van brieven, due diligence doen (beperkt), opzetten van de dataroom, …. (juridisch- administratieve aspecten);

·         Raadgeving inzake aan vastgoed gerelateerde onderwerpen (meer bepaald m.b.t. retail en shopping centra);

·         Voorbereiding, examen, evaluatie (risicoanalyse) en de negotiatie van:
 

o    Allerhande terbeschikkingstellingsovereenkomsten in vastgoed (zoals handelshuurcontracten, erfpachtovereenkomsten, opstalrecht en vruchtgebruik, enz.);

 

o    Ondernemingsovereenkomsten;

 

o    Aankoop-, verkoop- en optiecontracten;

 

o    Verbonden aktes (zoals het toekennen van erfbaarheid, basis mede-eigendomsakten, enz.);

 

·         Opvolging van geschillen (opstelling van in der minne overeenkomsten of samenwerking met een advocaat bij gerechtelijke procedures);

 

Je profiel

 

·         Opleiding: Master in de rechten

·         3 tot 4-jarige ervaring in een advocatenkantoor of in een bedrijf het welke gespecialiseerd is in vastgoed (meer bepaald in retail is een plus);

·         Taalvaardigheden: tweetalig Frans-Nederlands;

·         Informaticakennis: Microsoft Office

·         Leergierig;

·         Grondig, met oog voor detail;

·         Excellente communicatie (zowel gesproken als geschreven);

·         Stressbestendig.

 

Je perspectieven


AG Real Estate waardeert teamgeest, creativiteit en verantwoordelijkheidszin en weet talent te appreciëren en te belonen. We bieden een samenwerking aan voor een periode van 1 jaar met opleidingsmogelijkheden in een motiverende werkomgeving,