EN FR

 

 

RISK ANALYST

Met een beheerd vermogen van om en bij de 6 miljard euro is AG Real Estate, 100% dochtermaatschappij van AG Insurance, de meest gediversifieerde vastgoedgroep in België. Wij zijn actief in de volgende domeinen: vastgoedinvestering, vastgoedontwikkeling, financiering van vastgoedprojecten en publiek-private samenwerkingen.Het departement Risk Management van AG Real Estate valt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de Chief Executive Officer (CEO) van AG Real Estate en onder de functionele verantwoordelijkheid van de Chief Risk Officer (CRO) van AG Insurance, is op zoek naar een Risk Analyst gemotiveerd en enthousiast voor haar entiteit Investment Risk & Property Risk Reporting.
 

 

Je functie

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en continue verbetering van de opvolgingstools voor de verschillende risico’s, zowel voor het beheer van vastgoedactiva als voor de ontwikkelingsactiviteiten. Zodoende wordt in een sterke tool het interne rentabiliteitsmodel geformaliseerd die aangepast is aan de risico’s voor ontwikkelingsprojecten voor kantoorgebouwen. Je breidt het toepassingsgebied van dit model uit tot de ontwikkelingsprojecten van gebouwen voor woningen, commercieel en logistiek. Bovendien, ontwikkel en implementeer je verder een back-testing tool voor ontwikkelingsprojecten. Ten slotte, stel je een scorecard op die de risico’s voor elk gebouw onder beheer in kaart brengt. Op basis van de verschillende tools, bepaal je, in samenwerking met de Senior Risk Analyst, boordtabellen die zullen worden gebruikt door het management als opvolgingstool en ondersteuning bij het nemen van beslissingen. Je staat in voor de periodieke productie van deze boordtabellen. 
 • Je bent eveneens verantwoordelijk voor het opstellen van boordtabellen die betrekking hebben op de investeringslimieten, alsook de analyse van de fluctuaties van de risico’s verbonden aan vastgoed, en de vereisten van eigen vermogen die ermee gepaard gaan. AG Insurance is, als verzekeringsbedrijf inderdaad onderworpen aan een vereiste van eigen vermogen die wordt vastgelegd door de Europese regelgever (Solvency II). 
 • Je ondersteunt de Senior Risk Analyst in de risicoanalyse van de verschillende investeringsvoorstellen gericht aan het investeringscomité. In dit verband, analyseer je, structureer je en vat je alle nuttige informatie samen voor de risicoanalyse van de voorgestelde dossiers. Je neemt deel aan de voorbereidende vergaderingen van het investeringscomité om het projectteam te kunnen ondervragen over aspecten die niet voldoende zijn uitgewerkt, onduidelijk of risicovol zijn, alsook om jouw kennis van het dossier te confronteren met deze van de andere ondersteunende functies (Legal & Tax, Financial Control en Design & Build.In dat opzicht onderhoud je een nauwe en kwaliteitsvolle samenwerking met de teams die instaan voor het aanbrengen van acquisitieprojecten (aankoop, verkoop, investeringsprojecten, ontwikkelingsprojecten, financiering van vastgoedprojecten), de afdeling Design & Build, het team Financial Control alsook met de afdeling Tax & Legal.Je draagt bij tot het verwoorden van het advies van de Risk afdeling in nauwe samenwerking met de Senior Risk Analyst.
 • In het kader van de Solvency II reporting van AG Insurance, ben je verantwoordelijk voor de trimestriële calibratie van de toegepaste schok aan haar vastgoedblootstelling alsook de trimestriële bepaling van de vastgoedvolatiliteit die AG Insurance gebruikt ter valorisatie van de marktwaarde van haar technische provisies. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de jaarlijkse hercalibratie van het interne solvabiliteitsmodel van AG Insurance betreffende het vastgoedrisico. Dit model wordt ontwikkeld door de Quantitative Risk Manager. In goede samenwerking met deze persoon, controleer je de conformiteit van jouw berekeningen met de principes van Solvency II, de interpretatie die AG Insurance hieraan wenst te geven alsook met de beheerprocedure van de solvabiliteitsmodellen van AG Insurance. Je draagt bij tot de integriteit en de betrouwbaarheid van alle gegevens die worden doorgegeven aan AG Insurance in het kader van Solvency II, door duidelijk de noden te definiëren en deze te delen met de teams Consolidation en Financial Control. Meer algemeen zal je ook bijdragen tot de verwezenlijking van de Solvency II objectieven van AG Insurance betreffende haar vastgoedblootstelling. 
 • Je staat in voor de bepaling van de volatiliteit van de vastgoedinvesteringen in de Strategic Asset Allocation oefening gevoerd door AG Insurance. In dit verband, verzeker je je bij de Quantitative Risk Manager van de relevantie en de coherentie van jouw berekeningen met de verschillende gebruikte methodologieën in het kader van Solvency II.

 

Je profiel

 • Je bezit een universitair of masterdiploma handelsingenieur.
 • Idealiter heb je minstens 3 tot 5 jaar relevante ervaring in een functie type Risk Manager in de financiële sector, Corporate Finance Manager of externe revisor, met een overwicht aan klanten uit de financiële of vastgoedsector.
 • De kennis van de financiële markten is een plus.
 • Je beheerst het Nederlands en/of Frans en je bent in staat om meetings in het Engels te voeren en om verslagen en presentaties in correct Engels op te stellen.
 • Je hebt een uitstekende kennis van de Microsoft Office-toepassingen, o.a. PowerPoint en Word maar vooral Excel-VBA
 • Je kent ten minste één programmeertaal.
 • Je bent enthousiast, leergierig en bereid om je kennis uit te breiden.
 • Dankzij jouw sterke kwantitatieve achtergrond, waardeer je het om een business realiteit te vertalen in een wiskundig model. Je bent pragmatisch en je vermenigvuldigt de contacten met de business om voortdurend de relevantie van de modellen te verbeteren.
 • Alles in vraag stellen, is jouw tweede natuur. Je hebt een uitstekend analytisch en synthetisch denkvermogen waardoor je graag business modellen analyseert en haar winstgevende bronnen wil begrijpen, de meest gepaste benchmarks bepaalt en het resultaat van je analyses omzet in professionele samenvattende documenten.
 • Je werkt resultaatgericht, constructief en gestructureerd, je staat open voor verandering. Bovendien waardeer je teamdynamiek, alhoewel je blijk geeft van veel autonomie in het opnemen van je verantwoordelijkheden.

 

Je perspectieven

Een transversale functie in een vastgoedbedrijf dat actief is in de volledige value chain van real estate (investering, projectontwikkeling, financiering, … in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland,…) onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de CRO van AG Real Estate interagerend met verschillende interne afdelingen (Business, Legal & Tax, Financial Control, Design & Build, Consolidation,…) en de functies Central Risk en Asset Liability Management van AG Insurance.
 
Bovendien, waardeert AG Real Estate teamgeest, creativiteit en verantwoordelijkheidszin, en weet talent te belonen. We bieden je doorgroei- en opleidingsmogelijkheden in een motiverende werkomgeving, een aantrekkelijke verloning en extralegale voordelen.