EN FR

 

 

SHOPPING CENTER MANAGER (OOST-VLAANDEREN) - Zelfstandige basis

AG Real Estate is de veelzijdigste vastgoedgroep in België, met ongeveer 6 miljard EUR onder beheer. Wij zijn actief in volgende domeinen: vastgoedvermogensbeheer, vastgoedontwikkeling, vastgoedfinanciering en financiering van PPS-projecten.

 

Je functie

 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van een shopping center in Oost-Vlaanderen en coördineert de implementatie van de strategische visie opgesteld samen met de asset manager;  
 • Je werkt mee aan de uitvoering van de strategie van het shopping center zowel financieel (capex, gemeenschappelijke lasten,…) als operationeel (facility management, marketing, …);
 • Je bent dagelijks aanwezig in het shopping center en bent als uithangbord van het shopping center het eerste contactpunt voor de handelaars ter plaatse;
 • Je leidt/zorgt voor de goede werking en team spirit van het team ter plaatse (facility manager, marketing manager, administratief assistente); 
 • Je coördineert de acties van de verschillende partijen (vergaderingen met de vereniging der handelaars, contacten met gemeente, politie, brandweer, openbaar vervoer, …); 
 • Je bouwt en onderhoudt relaties met externe actoren (buurtbewoners, andere nabijgelegen winkels, pers, …), dit in het licht van een optimaal operationeel beheer van de shopping;
 • In nauwe samenwerking met interne en externe specialisten (makelaars, marketing, asset manager, technisch team, …) en de andere leden uit je team, zoek je nieuwe opportuniteiten om de shopping aantrekkelijk te houden én kosten optimaal te laten functioneren;
 • Je staat in voor een volledige en pertinente operationele rapportering op zowel financieel als operationeel vlak, en dit binnen de afgesproken termijnen om zo de nodige analyses en samenvattingen te kunnen verschaffen aan je hiërarchie voor reflectie en besluitvorming; 
 • Je geeft proactief een regelmatige feedback op basis van een analyse van de operationele KPI’s (bezoekersaantallen, zakencijfer retailers, …) en identificeert opportuniteiten of verbeteringspunten die een impact kunnen hebben op het business plan

 

Je profiel

 • Opleiding : Je bezit een masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring
 • Ervaring : Je hebt minstens 3 jaar ervaring als commercieel en/of property manager in het commerciële domein van de vastgoedsector
 • Ervaring met het beheer van (handels)panden is een grote troef
 • Talenkennis : zeer goede kennis van het Nederlands/ Goede kennis van het Frans
 • Informatica : Word, Excel, PowerPoint en Outlook
 • Leidinggevende capaciteiten (team coördineren en leiden op een positieve en constructieve manier)
 • Klantgerichtheid
 • Nauwkeurig, zin voor organisatie en in staat om prioriteiten te stellen
 • Zelfstandig kunnen werken volgens bestaande procedures maar ook in teamverband
 • Ervaring in budgetbeheer en rentabiliteitsanalyse
 • Proactief
 • Resultaatgericht en praktisch inzicht (problem solver).
 • In staat netwerken uit te bouwen en te onderhouden
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie
3/5 of 4/5 tewerkstelling mogelijk