EN FR

Jobs

Scholen van Morgen

​Enige tijd geleden keurde het Vlaams Parlement een decreet goed rond de inhaalbeweging van schoolinfrastructuur in Vlaanderen. Na een grondige selectieprocedure werden AG Real Estate en BNP Paribas Fortis gekozen als partners voor het optrekken van nieuwe schoolgebouwen en/of voor de renovatie van de bestaande schoolgebouwen.

Het ‘Scholen van Morgen’ (SvM)-programma wordt ontwikkeld in het kader van een Publiek Private Samenwerking (PPS) voor de vernieuwing van de schoolinfrastructuur van ongeveer 211 Vlaamse Scholen en dit voor een investeringsbudget van ongeveer één miljard Euro.

SvM is verantwoordelijk voor de coördinatie van het volledige Design, Build, Finance & Maintain, of kortweg DBFM – programma. Dit bestaat zowel uit de communicatie met alle belanghebbenden (koepels, Inrichtende Machten, scholen, aannemers, …), alsook de organisatie van het volledig bouwproces voor elke individuele school en tot slot het onderhoud gedurende 30 jaar van de gerealiseerde schoolprojecten.

De aandeelhouders van de DBFM – vennootschap bestaan uit de publieke partner  Schoolinvest en de private partners AG Real Estate en BNP Paribas Fortis. Deze partijen zullen de nodige middelen ter beschikking stellen voor de  realisatie van het programma.

Interesse ? Stuur ons dan uw sollicitatiebrief (met uw curriculum vitae ) naar:

AG Real Estate Tav. Departement Human Resources
Kunstlaan 58
1000 Brussel
Fax: 00 32 2 609 66 50
Mail: hrinfo@agrealestate.eu