EN FR

Ontwikkeling

AG Real Estate stelt zijn expertise in vastgoedontwikkeling ten dienste van klanten en partners gedurende het volledige ontwikkelingstraject, van de identificatie van een geschikte locatie over de planning- en vergunningsfase tot de feitelijke ontwikkeling en constructie.

Bij al deze activiteiten staan samenwerking en dialoog centraal. AG Real Estate streeft naar een maximale flexibiliteit ten opzichte van klanten en potentiële gebruikers doorheen alle fasen van de ontwikkeling, om hen te voorzien van moderne en aanpasbare gebouwen die beantwoorden aan hun noden en behoeften.

Ook naar betrokken overheden toe heeft AG Real Estate doorheen de jaren een vertrouwensrelatie opgebouwd. Bij de ontwikkeling van projecten houdt AG Real Estate ten volle rekening met de impact op de onmiddellijke omgeving, en levert het inspanningen om de historische integriteit te behouden. Op die manier draagt AG Real Estate actief bij aan stadsherwaardering.

De aandacht voor het bredere kader maakt AG Real Estate tot de ideale partner van overheden, financiële instellingen, investeerders, aannemers en andere geïnteresseerde spelers, bijvoorbeeld in het kader van een Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst.  ​