EN FR

Ontwikkeling

Onze ontwikkelingsstrategie telt zes stappen.

1. Identificeren

Wij zoeken de juiste locatie bij elk type gebouw om de aantrekkingskracht op lange termijn te waarborgen.

2. Plannen

Fase van creativiteit, berekeningen en onderhandelingen met de toekomstige gebruikers, inclusief een haalbaarheidsstudie naar alle technische, wettelijke en financiële vereisten.

3. Ontwerpen

Selectie van een team van architecten en ingenieurs maar ook wettelijke experts, belastingconsulenten en marketingspecialisten, onder leiding van de projectmanager, die van A tot Z verantwoordelijk is voor het project. Hierbij streven we naar maximale flexibiliteit, duurzaamheid en kostenefficiëntie en een topimago.

4. Valideren

Indienen van de vergunningsaanvragen bij de bevoegde overheden. Tijdens deze fase worden de plannen aangepast aan de hand van de resultaten van openbare onderzoeken en de dialoog met omwonenden.

5. Bouwen

De Construction Management ingenieurs leiden de ontwikkeling van de site in goede banen en coördineren de werken van de onderaannemers. Zij houden ook rekening met wijzigingen die gevraagd worden door de toekomstige gebruikers en waken erover dat de doelstellingen omtrent kwaliteit, termijnen en kosten gerespecteerd worden.

6. Tevredenstellen

We streven naar een volledige ingebruikname van de sites na de oplevering. Om in deze opzet te slagen, stellen we het project al tijdens de ontwerpfase voor aan potentiële gebruikers of kopers. Zo kunnen we de plannen nog tijdens deze fase afstemmen op hun behoeften.