EN FR

Financiering & PPS

AG Real Estate financiert, voor rekening van AG Insurance, commercieel vastgoed en ontwikkelingsprojecten (kantoren, logistiek, winkelvastgoed, residentieel vastgoed, woonzorgcentra, …) in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. Deze vastgoedleningen worden, veelal met hypothecaire zekerheden, verstrekt aan vastgoedfondsen of vastgoedondernemingen, afhankelijk van het risicoprofiel. Hiervoor hanteren we de volgende financieringsstructuren: leningen, financiële leasings en afkopen van huurschuldvorderingen.

Via AG Insurance wordt ook vreemd vermogen verstrekt voor langetermijnfinanciering in het kader van publiek-private samenwerkingen (PPS) en publieke infrastructuurprojecten, zowel voor gebouwen (scholen, gevangenissen, ziekenhuizen, rusthuizen, etc.) als voor openbare werken (bouw van wegen, spoorwegen, tramsporen, waterwegen, bruggen, etc.).