EN FR

Investment

AG Real Estate levert continu inspanningen om de ecologische voetafdruk en de impact van de bedrijfsactiviteit op omgeving en samenleving zo klein mogelijk te houden. De focus ligt niet alleen op een duurzaam beheer van de hoofdzetel en bestaande vastgoedportefeuille; ook bij de ontwikkeling en aankoop van nieuwe gebouwen speelt het ecologische aspect een belangrijke rol.

Het optimaliseren van energieverbruik en het terugdringen van de broeikasgasuitstoot zijn belangrijke prioriteiten voor AG Real Estate. Dit vertaalt zich onder meer in de selectie van producten en materialen, het onderhoud van gebouwen en het beleid inzake afvalbeheer en recyclage.

De constante verbetering van de prestaties op het vlak van ecologie wordt verzekerd door het vooropstellen van meetbare objectieven en interne operationele procedures, binnen een ecologisch langetermijnprogramma dat jaarlijks wordt geëvalueerd.​

Beleid Duurzame Ontwikkeling