EN FR

Eigen rekening

AG Real Estate is actief voor rekening van zijn unieke aandeelhouder, AG Insurance, in:
  • directe beleggingen in kantoorgebouwen, commerciële centra, logistieke en residentiële eigendommen;
  • indirecte beleggingen voor het beheer van aandelen in (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedbeleggingsfondsen.