EN FR

Senior Housing

AG Real Estate is zich bewust van de toenemende vergrijzing van de bevolking en wil een antwoord bieden op de daaruit voortvloeiende maatschappelijke behoeften. In dat kader investeert AG Real Estate actief in de ontwikkeling en het beheer van residentieel vastgoed voor ouderen.

Op die manier wil AG Real Estate bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor ouderen. Door in te spelen op de groeiende nood aan faciliteiten voor de opvang van ouderen, werkt AG Real Estate tevens aan voortdurende innovatie en diversificatie binnen het eigen vastgoedportfolio.

Sinds 2011 is de sector van de ouderenhuisvesting voor AG Real Estate een belangrijke groeipool - zowel op nationaal als op internationaal niveau. Dankzij zijn investeringscapaciteit heeft de groep het potentieel om een belangrijke speler te worden in deze voortdurend evoluerende sector.

Momenteel beheert AG Real Estate meer dan 170.000 vierkante meter oppervlakte in deze sector, goed voor een totaal van bijna 3.000 bedden in 25 rusthuizen in België en Duitsland.

81,000 m² en 1391 bedden in 11 Belgische rusthuizen

122,000 m² en 1915 bedden in 16 rusthuizen in Duitsland

Goed voor 5% van de investeringen, sterk groeiend