EN FR

Indirecte investering

AG Real Estate belegt onrechtstreeks in beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen en in club deals. Daarbij richt AG Real Estate zich op fondsen met een geïdentificeerd risicoprofiel binnen een welbepaalde geografische perimeter, met een sterke focus op de landen van de eurozone. Deze diversificatie van het aanbod stelt AG Real Estate in staat een beter inzicht te krijgen in deze markten en nieuwe opportuniteiten te identificeren. De huidige portefeuille wordt geschat op ongeveer 500 miljoen euro.

Het bevorderen van win-win partnerschappen staat hier steeds centraal. Op basis van een ruime expertise in vastgoed en een rijke ervaring als institutioneel belegger, biedt AG Real Estate zijn partners de noodzakelijke financiële capaciteit voor strategische investeringen, en verzekert het een constante betrokkenheid bij het opvolgen van de participaties.