CONTRACT
MANAGER
MAINTENANCE
SCHOLEN
VAN
MORGEN

Beschrijving van de vacature

Scholen van Morgen is een programma dat ontwikkeld werd in het kader van een Publiek Private Samenwerking (PPS) en betreft de vernieuwing van de scholeninfrastructuur van om en bij 200 Vlaamse scholen en dit voor een investeringsbudget van ongeveer 1,5 miljard euro. AG Real Estate COPiD, een dochteronderneming van AG Real Estate, treedt op als afgevaardigd bouwheer in dit programma.
 
 • Je staat in voor het dagelijks beheer van de toegewezen schoolprojecten (ongeveer 25), dit zowel intern als extern. Hierbij fungeert je voornamelijk als coördinator tussen de verschillende contractuele partijen (Inrichtende Macht (Schoolbestuur) en de aannemer onderhoud).
 • Je zorgt voor de dagelijkse opvolging van technische voorvallen aan de hand van een “helpdesk tool” waarin alle aanvragen en incidenten worden geregistreerd en opgevolgd.
 • Je beheert de technische aspecten verbonden aan de gebouwen. Dit omvat onder meer een controle en opvolging van de geplande en de uitgevoerde onderhoudstaken door de aannemer onderhoud, zowel preventief als correctief, alsook een evaluatie van de staat van de gebouwen en hun installaties aan de hand van jaarlijkse conditiemetingen uitgevoerd door een onafhankelijke partij.
 • Je bent verantwoordelijk voor het administratief beheer van de gebouwen. Dit houdt onder meer in dat je instaat voor de rapportage zowel intern als extern met betrekking tot het onderhoud, het risicobeheer voor de verschillende projecten alsook een algemene financiële en contractuele opvolging, zowel aan de zijde van de gebruiker als de aannemers onderhoud.
 • Je volgt de beschikbaarheidseisen op, net als de geldende wetgeving en de vergunningen zodat het gebouw steeds voldoet aan de gestelde eisen en regelgeving.
 • Je staat in voor een eerste lijn support zowel voor administratieve als voor technische vragen. Dit houdt onder meer in contractuele vragen, schadegevallen, verzekeringen, wijzigingen, aanpassingen etc.

Vereisten

 • Opleiding: Bachelor in de Industriële wetenschappen Bouwkunde, Bachelor in Facility Management of in Vastgoed of gelijkwaardig door ervaring.
 • Uitstekend begrip en kennis van de technische aspecten verbonden aan collectiviteitsgebouwen (scholen, ziekenhuizen, kantoren, ….).
 • Ervaring: een 3 à 5-tal jaar werkervaring bij een aannemer onderhoud, een technisch studiebureel of een vastgoedontwikkelaar is aangewezen.
 • Kennis van onderhoudscontracten en ervaring in speciale technieken is een pluspunt
 • Talenkennis: NL met een goede kennis van het Frans en het Engels
 • Informaticakennis: courante kennis van MS Office en van property management software, ervaring met consulteren van plannen en technische gegevens in bouwtoepassingen (Axxerion, Letsbuild (Aproplan), CAD, …)
 • Je onderhoudt vlot contacten en vertoont hierbij een professionele attitude.
 • Je beschikt over goede overleg - beïnvloedingsvaardigheden
 • Je bent proactief en flexibel ingesteld en je ziet oplossingen vóór de problemen zich stellen.
 • Je werkt klantgericht, organisatorisch sterk en weet prioriteiten te stellen.
 • Je ziet het belang van de details maar verliest het geheel niet uit het oog
 • Je bent zeer precies in het opmaken van documenten en communiceert duidelijk en ondubbelzinnig: je vermijdt interpretatiemogelijkheden.
 • Je kan autonoom werken en je functioneert goed in een multidisciplinair team.

Voordelen

AG Real Estate waardeert teamgeest, creativiteit en verantwoordelijkheidszin en weet talent te appreciëren en te belonen. Wij bieden je doorgroei- en opleidingsmogelijkheden in een motiverende werkomgeving, een aantrekkelijke verloning en extralegale voordelen.


 

Solliciteer voor deze job
AG Real Estate