TAX
MANAGER-TRANSACTIONS

Beschrijving van de vacature

Onze portefeuille is gediversifieerd wat betreft type vastgoed (kantoorgebouwen, winkels, winkelcentra, rusthuizen, hotels, scholen, ...), type transactie (investering, residentiële ontwikkeling, PPS, vastgoedfinanciering, ...) en locatie (België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Duitsland, ...). 

U rapporteert aan de Head of Tax en bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle transacties van de groep en voor het bepalen van de meest kosteneffectieve en veilige aanpak van vennootschapsbelasting, btw, registratierechten en lokale belastingen. Uw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen :
 • Bepalen en analyseren van de structuur van de transactie en het soort contract dat het best geschikt is voor elke situatie. Uw vermogen om te innoveren en gedurfde contractuele benaderingen te ontwikkelen die in overeenstemming zijn met de wet, wordt sterk aangemoedigd om ons leiderschap in de sector te behouden;
 • Deelnemen aan het opstellen van contracten, specifieke clausules in verband met vennootschapsbelasting, BTW en registratierechten;
 • Ondersteunen bij de onderhandelingen over de transactie en toezien op de correcte uitvoering van de vastgestelde punten; 
 • Zorgdragen voor de integratie van acquisities in de AG Real Estate groep, samen met de Senior Tax Analyst.
Concreet zullen uw expertisegebieden zijn : 
 • Fiscaal advies aan de beleggingsafdeling over de aankoop van onroerend goed, aandelen en deelbewijzen in vastgoedfondsen.  In dit verband :
o U bepaalt de optimale overname- en financieringsstructuur samen met de juridische en corporate finance afdelingen; 
o U voert de due diligence inzake vennootschapsbelasting, btw en registratierechten uit op deze investeringsdossiers (indien nodig met een gespecialiseerde advocaat) samen met de Senior Tax Analyst;o U adviseert de juridische dienst en geeft aan welke aanbevelingen in het contract moeten worden opgenomen;
o U assisteert de afdeling Corporate Finance bij de invoering van de fiscale aspecten in het bedrijfsmodel, de berekening van het rendement, de bepaling van de prijs en de berekening van de te verkrijgen fiscale garanties;
o Na de overname geeft u, samen met de Senior Tax Analyst, aanbevelingen over de integratie in de groepsstructuur en de fiscale optimalisatie;
o Na de overname geeft u, samen met de Senior Tax Analyst, aanbevelingen over de integratie in de groepsstructuur en de fiscale optimalisatie; o U geeft fiscale aanbevelingen over de leasing en in het algemeen de terbeschikkingstelling van de verworven gebouwen (met name in verband met btw en registratierechten). U werkt nauw samen met de juridische dienst om deze aspecten in de relevante contracten te integreren;
 • Fiscaal advies bij de verkoop van gebouwen en de overdracht van vennootschapsaandelen, samen met de Senior Tax Analyst;
 • Fiscaal advies aan de afdeling residentiële ontwikkeling in verband met bouwprojecten en verkoop van flats;
 • Advisering van het departement PPP & Real Estate Finance inzake fiscale aangelegenheden, alsook van de operationele departementen inzake de verschillende lokale belastingen waarmee zij worden geconfronteerd.

Vereisten

 • Master in de rechten of in de economie met een specialisatie in belastingen;
 • Goede kennis van de beginselen van het verbintenissenrecht met betrekking tot onroerendgoedtransacties, overdracht, verwerving en vervreemding; 
 • U hebt ten minste 6 jaar ervaring in een advocatenkantoor, een adviesbureau, een notaris of een juridische of fiscale afdeling van een onderneming die actief is in de vastgoedsector
 • U bent zeer geïnteresseerd in BTW en registratierechten in de onroerend goed sector; 
 • Talenkennis: tweetalig Frans - Nederlands en actieve kennis van het Engels; 
 • Computervaardigheden: zeer goede kennis van Word en Excel. 
 • Intellectuele nieuwsgierigheid, grondigheid, precisie, flexibiliteit 
 • Resultaatgerichtheid
 • Initiatief en autonomie
 • Deal maker

Voordelen

AG Real Estate waardeert teamwork, creativiteit en verantwoordelijkheid en beloont talent. Wij bieden u opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden in een motiverende werkomgeving, een aantrekkelijk loonpakket en talrijke extralegale voordelen

Solliciteer voor deze job
AG Real Estate