TRANSACTION
LEGAL
ADVISOR

Beschrijving van de vacature

Verantwoordelijkheden
 • Binnen de afdeling ‘Legal & Tax’, zal u de functie opnemen als Legal Advisor met specialisatie in vastgoedverrichtingen (Investering/Ontwikkeling).
 • Onder supervisie van het afdelingshoofd, bent u verantwoordelijk voor de juridische (sub) aspecten verbonden aan: (i) de verkoop en aankoop van gebouwen en vastgoedbedrijven; (ii) de financiering van vastgoedprojecten; (iii) ontwikkelingsprojecten, waarbij u instaat voor de wettelijke controle en het opstellen van de contracten.

Taken
 • Je ontwikkelt en controleert de documenten in het kader van vastgoedverrichtingen (aandeelhoudersovereenkomsten, verkoopbelofte, aankoop, verkoop, promotie, opstalrecht, erfpachtrecht, bouwcontracten en diverse clausules) alsook het deelnemen aan negotiaties.
 • Je bereidt contracten met betrekking tot ontwikkelingsprojecten voor, herziet, evalueert (risicoanalyse) en onderhandelt erover:
  • contracten met aannemers en architecten, BET, enz
  • koop-, verkoop- en optiecontracten (bij het op de markt brengen van het project)
  • alle soorten overeenkomsten betreffende de terbeschikkingstelling van onroerende goederen (zoals huurovereenkomsten (common law, handelshuur), overeenkomsten van onzekere bewoning, overeenkomsten van lange duur, opstalrechten en vruchtgebruikovereenkomsten, enz;) 
  • aanverwante handelingen (zoals de verlening van erfdienstbaarheden, basisakten, volumes, enz;)
 • Je geeft ad hoc advies over vastgoedaangelegenheden (waaronder milieu- en/of stedenbouwkundige vergunningen, bodem, energiediensten, enz;)
 • Vanuit een constructief standpunt trachten de geschillen in der minne te regelen volgens het vastgelegd contractueel kader, en eventuele conflicten (onder supervisie/leiding van externe consulenten) beheren 
 • Je verzorgt de juridische opleiding en begeleiding van de economische en technische actoren van de bedrijfsonderdelen bij de uitoefening van hun functie.
 • Je bestudeert en volgt de ontwikkeling van het recht op de relevante gebieden.
 • Je stelt standaardcontracten/overeenkomsten op, past ze aan en werkt ze bij (bv. NDA, Head of Terms, Letter of Interest, enz.).

Vereisten

 • Master in de rechten
 • Ervaring van minimum 3 tot 5 jaar als advocaat of bedrijfsjurist(e) in vastgoed
 • Talenkennis: tweetalig Nederlands-Frans met een actieve kennis van het Engels
 • Informaticakennis: zeer goede kennis van Word, goede kennis van Excel en PowerPoint
 • Intellectuele nieuwsgierigheid, nauwkeurigheid, discipline en flexibiliteit
 • Uitstekende communicatievaardigheden (geschreven en gesproken), argumentatievermogen en zijn standpunt kunnen verdedigen
 • Goed organisatievermogen
 • Zowel autonoom als in team kunnen werken

Voordelen

AG Real Estate waardeert teamgeest, dynamisme en intellectuele nieuwsgierigheid en weet talent te appreciëren en te honoreren. We bieden je doorgroei- en opleidingsmogelijkheden in een motiverende werkomgeving, een aantrekkelijke verloning en extralegale voordelen.

Solliciteer voor deze job
AG Real Estate