Office
Beaulieu

Office
39.892 m²
AG Real Estate

AG Real Estate ontwikkelt in samenwerking met ATENOR een groot renovatieproject dat voldoet aan de Green Deal-doelstellingen die de Europese Commissie heeft vastgesteld voor het gebouwencomplex “Beaulieu” in Oudergem, met een totale oppervlakte van bijna 40.000 m².

Deze twee notoir verouderde gebouwen, die vroeger door de Europese Commissie werden gebruikt, moeten een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid, renovatie en efficiëntie, met bijzondere aandacht voor het comfort en de veiligheid van de toekomstige bewoners.

AG Real Estate en ATENOR hebben samen het beste economische en ecologische alternatief voor de herontwikkeling bepaald, waarbij de postmodernistische architectuur van de locatie wordt gerespecteerd. Er zal een volledige inventaris van bouwmaterialen en afval worden opgemaakt om de kanalen voor hergebruik en recycling te optimaliseren. Het gebruik van nieuwe materialen zal worden gecontroleerd en beperkt, met name door het behoud van de structuur en het hergebruik van de gevelstenen. Het gebouwencomplex bestaat uit zes vleugels die op elke verdieping verbonden zijn door uitwisselings- en ontmoetingsruimten die rechtstreeks verbonden zijn met een centraal atrium. De kantoorruimten, die opnieuw zijn ontworpen om flexibeler en comfortabeler te zijn, omringen al deze uitwisselingszones, zodat de nieuwe werkomgevingen volledig kunnen worden geïntegreerd terwijl de concentratieruimten behouden blijven.

Met de doelstelling van een gebouw zonder verbruik van fossiele brandstoffen ter plaatse, zal het BEAULIEU-project “bijna energieneutraal” zijn en voldoen aan de criteria van de PEB-regelgeving, waardoor de koolstofvoetafdruk op lange termijn tot een minimum wordt beperkt. Groene daken, hergebruik van regenwater en technische uitrusting (open geothermische installatie, warmtepompen) zonder verbruik van fossiele energie ter plaatse zullen het comfort van de bewoners garanderen en tegelijk de afstemming op de Europese taxonomie en de door de Europese Commissie voor de periode 2030-2050 vastgestelde doelstellingen inzake het koolstofvrij maken van de economie respecteren. Met een opleveringsdatum van 2025 zal dit gebouw de toekomstige bewoners energieprestaties bieden die veel verder gaan dan de Europese milieuverplichtingen.

De bouwvergunning werd verkregen op 4 oktober 2022.

Duurzaamheid en welzijn: Het BEAULIEU project wordt BREEAM “Excellent” gecertificeerd met een “Outstanding” doelstelling en streeft naar een WELL “Gold” certificering.