Public infrastructure
Hermes

AG Real Estate

Met ‘Stelplaatsen Cluster 2’ schreef De Lijn een DBFM-project uit voor de bouw van drie nieuwe busstelplaatsen. Het polyvalente complex stelt De Lijn in staat om het bestaande buspark beter te onderhouden en bereidt de ambitieuze vervoersmaatschappij optimaal voor op de toekomst. Voor de realisatie werd een vorm van alternatieve financiering uitgewerkt via contractuele publiek-private samenwerking (PPS). De vervoersmaatschappij opteerde voor goed ontsloten locaties buiten het stadscentrum en stelplaatsen die voorzien zijn op een toekomstig groeiscenario, zodat ze optimaal kunnen bijdragen aan een betere leefbaarheid en een dito verkeersafwikkeling.

De sites in Hasselt, Leuven en Sint-Niklaas bieden plaats aan respectievelijk 165, 128 en 96 bussen. De totale oppervlakte van de 3 sites is ongeveer 20,000m² en herbergen verschillende units, met onder andere een parking, onderhoudscentrum, tankstraat, magazijn en kantoren. De gloednieuwe stelplaats Leuven-Noord biedt 30 % meer capaciteit en kan in de toekomst eventueel nog verder uitbreiden. Het wordt de thuisbasis van de grootste vloot milieuvriendelijke hybride bussen in Vlaanderen én van 273 medewerkers van De Lijn.

Op 30 januari 2015 wees De Lijn de realisatie van de nieuwe stelplaatsen toe aan SPV Hermes Infrastructure, een tijdelijke handelsvereniging tussen Democo, Denys en Macquarie Capital Limited. In December 2018, na de oplevering, nam AG Real Estate de aandelen over.