EN FR
Terug naar de lijst

Provinciale Kunsthumaniora Hasselt

 
Naam Provinciale Kunsthumaniora Hasselt
Adres Gouverneur Verwilghensingel 3
3500 Hasselt
Oppervlakte 5 000
Type Scholen


Concept

Omschrijving

De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt kende de laatste jaren een stijgend leerlingenaantal en breidde het aanbod in studierichtingen uit. Daarom was er ook nood aan een uitbreiding van de infrastructuur. Er is een nieuwbouw gerealiseerd van 5.000m², waarvan 4.058m² klas- en vaklokalen, refter en technische ruimte en 813m² sportzaal. De lokalen maken zinvol gebruik van de oppervlakte en zijn onderling goed georganiseerd. Ook is er aanleg van omgevingswerken opgenomen in het programma, waarvan o.a. 270 m² overdekte speelplaats en 587m² open speelplaats.

Stéphane Beel Architecten heeft de designopdracht uitgevoerd. Aannemersconsortium Juvalho stond in voor bouw en nu ook voor 30-jarig onderhoud.

Locaties & Bereikbaarheid

Issues at stake

Sleutel-elementen

Architecten

Gedeelde ervaring

Technische details

Oppervlakte

Plannen

Tab1

Tab2

Tab3

Documenten