Public infrastructure
Scholencampus Peer

AG Real Estate

Scholencampus Peer is een nieuwe site met plaats voor 1.000 leerlingen van 2,5 tot 18 jaar. Dit vastgoedproject van zo’n 16.900 m² omvat een nieuw gebouw voor de Vrije Basisschool mAgneet waar alle kinderen van de lagere cycli zullen worden gehuisvest. Daarnaast is het gebouw uitgerust met 2 polyvalente zalen en een gymzaal. De middelbare school krijgt eveneens een nieuw gebouw met klaslokalen en ateliers voor 750 leerlingen. Tot slot omvat de campus een nieuw internaat met 70 kamers waar de nadruk is gelegd op een warme sfeer, een sporthal van 3.000 m² en 3 grote speelterreinen. Het project is ontwikkeld door Bekkering Adams Architecten. De uitvoering en het onderhoud werden toevertrouwd aan STRABAG Belgium nv – Ed. Zublin AG