Vastgoedcertificaten

Vastgoedcertificaten zijn schuldvorderingen, die al dan niet beursgenoteerd zijn en die een variabele interest bieden. Houders van dergelijke certificaten hebben recht op de winstuitkeringen van het onderliggend onroerend goed, in casu, de netto-inkomsten die voortvloeien uit het gebouw, en alle netto-uitkeringen wanneer de gebouwen verkocht worden.

Een gedeelte van de jaarlijkse coupon kan worden beschouwd als een terugbetaling van de hoofdsom, waardoor dit bedrag niet onderworpen wordt aan de roerende voorheffing. Het andere gedeelte van de coupon, de betaling van de interest, wordt onderworpen aan een roerende voorheffing.

Het eigendomsrisico betreft veelal één enkel of een beperkt aantal gebouwen en zal bepalend zijn, naast de trends van de financiële markten en de algemene immobiliënmarkt, voor de waarde van het vastgoedcertificaat en zijn verwacht inkomen.

Klik op het vastgoedcertificaat, beheerd door AG Real Estate, hieronder om meer informatie te verkrijgen.

Naam ISIN-code Uitgevende vennootschap
WOLUWE EXTENSION BE 0003600112 Le Certificat Foncier Toon
WOLUWE SHOPPING CENTER BE 0003571792 Le Certificat Foncier Toon

De uitgever van het vastgoedcertificaat Het Vastgoedcertificaat heeft een Governance Charter aangenomen.

AG Real Estate
William De Troij
Senior Fund Manager
William De Troij
Contact