Onze
producten

AG Real Estate is zowel investeerder, ontwikkelaar als vastgoedbeheerder. Gedreven door onze passie voor het vak, zijn wij voorstander van een optimale samenwerking met onze klanten en partners. Onze projecten weerspiegelen onze aanpak: steeds zinvol.

AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate

Office

Als toonaangevende speler op de Belgische vastgoedmarkt beschikt AG Real Estate over een gediversifieerde portefeuille, met in totaal meer dan één miljoen vierkante meter kantoorruimte in investering en in ontwikkeling.

Onze strategie is gebaseerd op criteria van toegankelijkheid, locatie en kwaliteitseisen met betrekking tot het uitrustingsniveau en de duurzaamheid van de gebouwen. Dag na dag werken wij aan de verdere uitbouw van een portefeuille van projecten die voldoen aan de hoogste eisen, in het bijzonder op het gebied van milieunormen.

Met onze expertise, gebaseerd op een gerichte kennis van de sector, kunnen wij optimaal inspelen op de verwachtingen en voortdurend veranderende behoeften van onze klanten.

Beschikbaarheden Contact

Retail

Commercieel vastgoed is de op één na grootste investeringssector van AG Real Estate. Wij bekwamen ons in alle aspecten: ontwerp, ontwikkeling, beheer en uitbating van commerciële ruimtes. Op dit moment beheren wij 35 gebouwen, waaronder 8 winkelcentra, samen goed voor ongeveer 300.000 m² aan zeer aantrekkelijke handelsruimte.

Dankzij onze grondige kennis van de retailmarkt en de transformatie ervan zijn wij in staat om een aangepast huurbeleid en diensten aan te bieden die rekening houden met de specifieke kenmerken van elk project.

Contact
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate

Residential

AG Residential, het residentiële merk van AG Real Estate, richt zich op het ontwikkelen van duurzame stedelijke complexen in België die passen in een compromisloze aanpak op het gebied van locatie en nabijheid van het openbaar vervoer. Zo bieden wij onze kopers toegankelijkheid en mobiliteitsvoorwaarden die hun leven gemakkelijker maken. Meer dan 3.700 eenheden zijn momenteel in ontwikkeling en 500 eenheden bevinden zich nog in de ontwerpfase.

Met de steun van AG Insurance, een belangrijke speler op de Belgische verzekeringsmarkt, beschikt AG Residential ook over een solide financiële basis om op eigen kracht te opereren. Een garantie voor betrouwbaarheid en solvabiliteit die onze kopers geruststelt.

Ontdek onze residentiële projecten

Warehouse

AG Real Estate verhuurt ook logistieke platforms met specifieke ondersteuning en faciliteiten voor onze huurders. In totaal beheren we meer dan 530.000 m² magazijnruimte in de Benelux, met een bezettingsgraad van bijna 100%.

Ons team van specialisten transformeert ook industriële sites die strategisch gelegen zijn, maar waarvan de configuratie niet langer voldoet aan de markteisen.

Ten slotte zijn we sinds 2015 ook partner van de Groep Heylen, een groep die actief is in België en Nederland. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze klanten volledig op maat gemaakte nieuwbouwoplossingen bieden.

Contact
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate

Healthcare

AG Real Estate wil inspelen op de nieuwe maatschappelijke behoeften die samenhangen met de vergrijzing van de bevolking. Daarom investeren wij sinds 2011 actief in de ontwikkeling en het beheer van residentieel vastgoed voor senioren. Onze wens: goed ontworpen en toegankelijke residenties ontwikkelen die senioren een betere levenskwaliteit bieden. Daar dragen wij al toe bij met meer dan 260.000 m² aan activa in de sector, in totaal bijna 4.300 bedden in 34 rusthuizen in België, maar daarnaast ook in Duitsland.

Contact

Public infrastructure

AG Real Estate is de ideale partner voor de aanleg van openbare infrastructuur, binnen de tijd en het budget, en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake overheidsopdrachten. In deze context pleiten wij voor constructieve publiek-private samenwerkingen (PPS) waarin wij verschillende rollen vervullen, met name als investeerder, langetermijnfinancier en bouwheer.

Onze partners waarderen deze waaier aan vaardigheden, meer bepaald in het project Scholen van Morgen. In samenwerking met de Vlaamse Overheid en BNP Paribas Fortis leiden we dit ambitieuze programma voor de bouw of renovatie van zo’n 182 scholen in Vlaanderen, met een totale bebouwde oppervlakte van 710.000 m².

Als afgevaardigd bouwheer is AG Real Estate verantwoordelijk voor het beheer van het programma, de selectie van partners voor de uitvoering, de begeleiding van scholen tijdens het gehele ontwerp- en bouwproces en de eerste 30 jaar van het onderhoud. Een ‘Design, Build, Finance and Maintain’-project (DBFM) met een reikwijdte die ons in staat heeft gesteld om diepgaande knowhow te ontwikkelen.

Wenst u meer informatie? Ga naar de website www.scholenvanmorgen.be.

Contact
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate

Parking

Interparking is de 51%-dochteronderneming van AG Real Estate voor het beheer van openbare parkings. Al meer dan 50 jaar ontwerpt, ontwikkelt, bezit en exploiteert de Groep Interparking meer dan 800 openbare parkeergarages off- en on-street. Interparking, marktleider in België, is ook een belangrijke internationale speler in 8 andere Europese landen (Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Roemenië, Polen en Oostenrijk), met een bijzonder dominante positie in Spanje, Frankrijk en Nederland.

Ontdek

Contact