What
we do

AG Real Estate zet zich als geïntegreerd beheerder in voor een optimaal en duurzaam beheer van een portefeuille van gediversifieerde en betekenisvolle activa. Als investeerder en ontwikkelaar zijn wij actief in België, Frankrijk, Luxemburg en uitgekozen Europese markten, waarbij wij de belangen van onze aandeelhouder, klanten en partners zo goed mogelijk behartigen.

AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate

Ontwikkeling

Met onze jarenlange ervaring in vastgoedontwikkeling bieden wij onze klanten en partners ondersteuning die zo goed mogelijk bij hun verwachtingen aansluit. Onze belangrijkste troeven: solide knowhow en uitgebreide ervaring om alle fasen van een project te beheren, van de prospectie over de ontwerp- en vergunningsfase tot de uiteindelijke bouw. Voor elk stedelijk complex dat we ontwikkelen, doen we er tot slot alles aan om aan de meest veeleisende duurzaamheidscriteria te voldoen.

In het kader van deze activiteiten primeren voor ons het luisteren en het bevorderen van de dialoog, naast het versterken van synergiën met andere belanghebbenden in de markt: investeerders, ontwikkelaars, overheidsinstanties, toekomstige gebruikers en kopers. Tijdens de ontwikkelingsfasen trachten wij ons aan te passen aan de flexibiliteitseisen van onze klanten en potentiële gebruikers. Wij willen hen graag modulaire ruimtes en maximale flexibiliteit bieden, om te voldoen aan hun nieuwe behoeften als gevolg van een veranderende levensstijl en manier van werken. Uiteraard houden we daarbij de milieunormen en hoge kwaliteitsnormen in acht.

Ontdek onze website
Chief Development Officer
Xavier Denis
Contact

Investering

Direct
Indirect

AG Real Estate volgt al enkele jaren een kwalitatieve investeringsstrategie om haar portefeuille van activa te vervolledigen met innovatieve toepassingen en duurzame prestaties. Onze visie op dat vlak is gebaseerd op langetermijninvesteringen in veelbelovende en diverse sectoren:

  • Office
  • Retail
  • Warehouse
  • Residential
  • Healthcare
  • Parking Management

Onze kennis van de verschillende markten en hun spelers stelt ons in staat om een effectieve operationele strategie in vermogensbeheer te implementeren. Onze vele interne vaardigheden vullen deze troeven aan. Gespecialiseerde profielen beantwoorden aan de specifieke behoeften van elk bedrijfssegment.

  • De Transaction Manager beheert, adviseert en voltooit de verkoop en aankoop van de goederen in de portefeuille. Hij of zij is het bevoorrechte aanspreekpunt voor de agenten die instaan voor het vinden van een koper of verkoper.
  • De Asset Manager handelt in naam en voor rekening van de eigenaar om de financiële en commerciële aspecten te beheren. Deze rol omvat de optimalisatie van de activa in de breedste zin van het woord.
  • De Sales Manager is verantwoordelijk voor de marketing van leegstaande ruimtes en de opvolging van de commercialisatie.
  • De Property Manager beheert de technische aspecten. Hij of zij is het belangrijkste aanspreekpunt voor de gebruikers voor het dagelijks beheer van het gebouw en de exclusieve tussenpersoon van de Asset Manager.

Deze uitgebreide service weerspiegelt de ernst van onze aanpak en de brede interne knowhow van het bedrijf.

Vastgoedcertificaten

AG Real Estate belegt indirect in al dan niet beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen en ‘clubdeals’. Wij richten ons op fondsen met een geïdentificeerd risicoprofiel binnen een gecontroleerde geografische reikwijdte, voornamelijk in landen van de eurozone. Diversificatie van het aanbod en nauwe samenwerking met spelers op de lokale markten maken het mogelijk om te anticiperen op risico’s en nieuwe kansen te identificeren. AG Real Estate geeft de voorkeur aan win-win-samenwerkingen en garandeert haar partners zo een constante betrokkenheid bij de opvolging van de participaties.

AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
Chief Investment Officer
Amaury de Crombrugghe
Contact
Chief Alternative Investments and Sustainability Officer
Amand-Benoît D'Hondt
Contact
AG Real Estate
AG Real Estate

Vastgoedfinanciering

Dankzij onze knowhow kunnen wij, met de financiële draagkracht van AG Insurance, financieringsoplossingen bieden voor zowel commercieel vastgoed als openbare gebouwen of infrastructuur en PPS (publiek-private samenwerking). Met onze vastgoedkennis en financiële engineering zijn wij de ideale partner voor het analyseren en opzetten van financieringsstructuren voor vastgoedprojecten, evenals voor de uitvoering ervan.

Onze experts – technisch, juridisch, financieel en fiscaal – hebben een grondige kennis van projectstructurering en de toegang tot langetermijnfinanciering.

Head of Real Estate and PPP Finance
Dominique van der Span
Contact

PPS

AG Real Estate verdedigt een constructieve aanpak in publiek-private samenwerkingen (PPS), waarbij wij verschillende rollen vervullen, met name als investeerder, financier op lange termijn en bouwheer. Deze ‘Design, Build, Finance and Maintain’-projecten(DBFM) stellen ons in staat om de volledige opvolging te verzekeren, inclusief het onderhoud en de instandhouding na de uitvoering. Een waaier aan vaardigheden die gesmaakt wordt door onze partners, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de projecten Scholen van Morgen of Hermes (busdepots van De Lijn).

AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
Chief Financial Officer
Marc Van Begin
Contact
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate
AG Real Estate

Parking management

Interparking is de 51%-dochteronderneming van AG Real Estate voor het beheer van openbare parkings. Al meer dan 50 jaar ontwerpt, ontwikkelt, bezit en exploiteert de Groep Interparking meer dan 900 openbare parkeergarages off- en on-street. Interparking, marktleider in België, is ook een belangrijke internationale speler in 8 andere Europese landen (Frankrijk, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Roemenië, Polen en Oostenrijk), met een bijzonder dominante positie in Spanje, Frankrijk en Nederland.

Ontdek
CEO Interparking
Roland Cracco
Contact

Contact